Fire Prevention Month 2018 Theme

Fire Prevention Month 2018

0

The theme slogan for Fire Prevention Month 2018 is “Ligtas na Pilipinas ang Ating Hangad, Pag-iingat sa Sunog ay sa Sarili Ipatupad”. This year’s theme of Fire Prevention Month embraces […]