LTO Exam Tagalog Reviewer

This is the Part II of the LTO Exam Tagalog Reviewer with Answers.

26. Kapag ang sasakyan ay nakaparada sa daan kapag gabi, ano ang ilaw na dapat gamitin?

 1. Headlight
 2. Parking light
 3. Signal light

27. Bago lumusot o mag overtake alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawin?

 1. Bilisan ang takbo
 2. Magbigay ng signal pakaliwa
 3. Tingnan ang trapiko sa unahan at likod
 4. Bumusina para malaman ng kasunod natin

28. Sa gabi, kung may kasalubong na behikulo na may maliwanag at nakasisilaw ang ilaw ng headlight, ang ligtas at dapat mong gawin ay,

 1. Itodo ang lakas ng ilaw ng iyong sasakyan
 2. Tuminging bahagya sa pakanang bahagi ng daan
 3. Tumitig sa headlight o ilaw ng kasalubong na sasakyan

29. Ang isang sasakyan at masasabi itong nakaparada(parked) kapag ito ay_________

 1. Huminto upang magbaba at magkarga ng kalakal
 2. Huminto ng may katagalan
 3. Huminto sa anumang paraan na nabanggit sa itaas.

30. Ang drayber ay dapat magbusina kung___________

 1. pagkuha ng atensyon ng pasahero na naghihintay ng sasakyan
 2. may ‘emergency’
 3. pagtatawag ng pansin sa mga taong nasa ‘pedestrian lane’

31. Ang isang pagmamaneho na nasangkot sa isang aksidente o sakuna at di dapat iwanan ang lugar ng aksidente o sakuna na hindi man lang bigyan ng tulong ang biktima, maliban kung:

 1. Siya ay bibili ng gamot sa pinakamalapit na butika
 2. Siya ay nanganganib na malubhang nasaktan ang sinumang tao o dahilan sa aksidente o sakuna
 3. Hindi nya alam kung ano ang gagawin sa biktima

32. Ang isang drayber ay maaring magbaba at magsakay ng pasahero sa

 1. Sa takdang lugar o hintuan lamang
 2. Kung kalian at saan at sinabi ng pasahero
 3. Sa may sangangdaan

33. Ang drayber na nahuli sa paglabag ng artikulong (RA 4136) ay dapat asikasuhin ang kanyang kaso sa loob ng __________ araw, kundi ang kanyang lisensya ay maaring masuspinde o mababawi.

 1. 3 araw
 2. 14 araw
 3. 15 araw

34. Ang ‘driver’s lincense’ na may record na _________ beses na pagsuway sa batas trapiko sa loob ng 12 buwan singkad ay maaaring masuspinde o bawiin ng LTO.

 1. 3 beses
 2. 4 beses
 3. 5 beses
 4. 6 beses

35. Alin sa mga sumusunod ang hindi highway ayon sa batas?

 1. Daan o kalye sa lupang pribado o pag aari ng paaralan
 2. Luwasang publiko, bolibard, avenue
 3. Iskinita, callehon, maliit na daan

36. Ang mahuli at mapatunayang namamaneho ng lasing o nasa ilalim ng impluwensya ng alak o narkotiko ay may multang:

 1. P300.00
 2. P500.00
 3. P1000.00
 4. P2000.00

37. Ang hugis na trayangulo sa mga traffic signs kahit saan karaniwan ay nangangahulugan ng:

 1. Babala
 2. Nagbibigay ng impormasyon
 3. Nagbabawal

38. Ang hugis ng parihaba o parisukat sa mga traffic signs ay nagbibigay ng:

 1. Babala
 2. Impormasyon
 3. Pagbabawal

39. Ang ligtas na pagmamaneho kung ikaw ay pababa galling sa mataas na lugar ay

 1. Ilagay mo ang kambyo sa mababa
 2. I-neutral mo ang kambyo
 3. Patayin ang ng makina

40. Ang sakuna sa kalsada ay mababawan kung palagi nating

 1. Tutulingan ang pagmamaneho upang makarating kaagad
 2. Babagalan ang pagmamaneho
 3. May magarang sasakyan

41. Ang multa sa drayber na hindi dala ang lisensya sa pagmamaneho ay

 1. P100
 2. P150
 3. P200
 4. P750

42. Ang multa sa drayber na napatunayang ‘reckless’ (first offense) ay

 1. P150
 2. P200
 3. P300
 4. P500

43. Alin sa mga sumusunod ang palabag sa batas trapiko o trasportasyon ang may multan P500.00 at pasuspinde ng lisensya sa loob ng 3 buwan?

 1. Colorum
 2. Out of line
 3. Pamimili ng pasahero

44. Ang isang drayer ma nauli sa paglabag sa batas trapiko ay kailangan matubos o maisaayos sa loob ng ______ araw kung nais niyang legal na siya ay magpatuloy sa pagamaneho.

 1. 3
 2. 15
 3. 30

45. Alin sa mga sumusunod a paglabag sa batas trapiko ay may kasamang suspension ng lisensya, bukod sa kaukulang multa.

 1. Colorum
 2. Pagmamaneho ng lasing
 3. Reckless driving
 4. Lahat ng nasa itaas

Go to the PART I of LTO Exam Tagalog Reviewer

BE UPDATED!

Sign up and be the first one to get notified on new updates from GovernmentPH.com about job opportunities, free seminars and trainings, scholarship, and government memorandum circulars.

1 Comment

3 Trackbacks / Pingbacks

 1. Sample LTO Exam With Answers (Tagalog) | Free Reviewer
 2. 10 Pesos Jeepney Minimum Fare Effectivity: November 2, 2018
 3. PITX Routes | Parañaque Integrated Terminal Exchange

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*