Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,

Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang

Maging malakas, masipag at marangal

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

Diringgin ko ang payo ng aking magulang,

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan,

Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap

Sa bansang Pilipinas.

Word File Download Link

BE UPDATED!

Sign up and be the first one to get notified on new updates from GovernmentPH.com about job opportunities, free seminars and trainings, scholarship, and government memorandum circulars.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*