Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

Ako’y kawani ng gobyerno

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay,

Dahil dito,

Ako’y papasok nang maaga at magtratrabaho

Nang lampas sa takdang oras kung kinakailangan;

Magsisilbi ako ng magalang at mabilis

Sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan

At iba pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko

Sa mga lumalapit sa aming tanggapan

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas

Sapagkat ako’y kawani ng gobyerno

At tungkulin ko ang maglingkod nang tapat

At mahusay sa bayan ko at sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani

Ay kailangan tungo sa isang maunlad,

Masagana at mapayapang Pilipinas,

Sa harap ninyong lahat;

Ako’y taos-pusong nanunumpa.

Word File Download Link

BE UPDATED!

Sign up and be the first one to get notified on new updates from GovernmentPH.com about job opportunities, free seminars and trainings, scholarship, and government memorandum circulars.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*