PSA Notice to the Public regarding the Start of National ID Registration

The Philippine Statistics Authority (PSA) issued a Notice to the Public regarding the start of  National ID Registration. This was posted at the official website of PSA last February 20, 2019.

PSA Notice to the Public | English

Please be informed that the PhilSys Registry Office (PRO) created by virtue of Republic Act No. 11055 of the Philippine Statistics Authority (PSA) is currently finalizing the bidding documents, including the terms of reference, for the procurement of the system. Said procurement of the PhilSys requirements will be made through competitive bidding. We will comply with existing rules and regulations on procurement including Republic Act No. 9184 and its Implementing Rules and Regulations.

We intend to start the 1st phase of the registration under the Philippine Identification System (PhilSys) later this year.

Therefore, and we reiterate our previous Notice, entities or persons collecting fees and representing themselves as authorized registration centers are not in any way connected to the Agency.

For more information, you may reach us at 616-63-31 or e-mail us at [email protected].

Thank you.

LISA GRACE S. BERSALES, Ph.D.
Undersecretary
National Statistician and Civil Registrar General

Reference #: 19-PRO-PPCMS-01-004

PSA Notice to the Public | Tagalog

Nais po naming  ipagbigay alam na ang PhilSys Registry Office (PRO) na nalikha sa pamamagitan ng Republic Act No. 11055 ng Philippine Statistics Authority (PSA) ay nasa proseso ng pagkukompleto ng mga dokumento para sa pag-bid ng gagamiting sistema para rito na isasagawa sa pamamagitan ng competitive bidding. Ito ay susunod sa mga umiiral na panuntunan at regulasyon sa procurement tulad ng Republic Act No. 9184 at ang Implementing Rules and Regulations nito.

Nilalayon naming simulan ang unang bahagi ng pagpaparehistro sa ilalim ng Philippine Identification System (PhilSys) sa loob ng taong ito.

Dahil dito, at aming idinidiin ang aming naunang Paalala, na sinumang tao o grupo na tumatanggap ng bayad o nagpapakilala bilang mga awtorisadong registration centers ay hindi konektado sa PSA sa anumang paraan.

Para sa karagdagang kaalaman, maaaring tumawag sa 616-63-31 o mag-email sa [email protected].

Salamat po.

LISA GRACE S. BERSALES, Ph.D.
Undersecretary
National Statistician and Civil Registrar General

Reference #: 19-PRO-PPCMS-01-004

Public Notice PSA

BE UPDATED!

Sign up and be the first one to get notified on new updates from GovernmentPH.com about job opportunities, free seminars and trainings, scholarship, and government memorandum circulars.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*