Sample LTO Exam With Answers (Tagalog) | Free Reviewer

If you are looking for sample LTO exam with answers, we have compiled few questions that can help you pass the LTO examination. Do not only rely on these reviewers but also check other sources.

Part I.

1. Ang karaniwang sanhi ng sakuna ay ___________.

 1. Pagpapatakbo ng matulin
 2. Hindi pagsunod sa batas trapiko
 3. Hindi ligtas na kundisyon ng kalsada

2. Sa isang highway na may dalawa o tatlong lane(multi-lane) isang magandang asal para sa drayber na may mabagal na takbo na gumawi sa____________.

 1. Pinakakanang lane
 2. Gitnang lane
 3. Pinakakaliwang lane

3. Liban sa pagpapatakbo ng sasakyan at takdang tulin, kailangan din ang__________.

 1. Malakas na preno at busina
 2. Nakatutok sa sasakyang sinusundan upang walang makasingit
 3. Laging nakahanda sa anuman sakuna

4. Isa sa mga alituntunin sa ligtas na pagmamaneho ay:

 1. Lumusot sa ibang sasakyan
 2. Sundan ng malapit ang sasakyag nauuna
 3. Huwag magpabago bago ng tulin at linya

5. Kung ikaw ay nagpapatakbo ng sasakyan sa Highway sa tuling 75km. bawat oras, ilang sinlaki ng sasakyan mo ang dapat na agawat mo sa sasakyang sinusundan?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

6. Ang dapat na bilis na takbo ng isang sasakyan na itinakda ay maaring hindi sundin ng:

 1. Isang nagmamaneho ng inihahatid ng kanyang amo sa isang importanteng miting
 2. Isang nagmamaneho kung siya o ang kanyang pasahero ay humahabol ng criminal
 3. Isang nagmamaneho na sumusunod lang sa mahigpit na tawag ng kanyang amo

7. Ano ang wastong bilis ng sasakyan na tumatakbo sa daang masikip, may mga sangang daan, school zones, blind corners at may mga sasakyang nakahinto?

 1. 40 kilometro bawat oras
 2. 30 kilometro bawat oras
 3. 20 kilometro bawat oras

8. Kung palipat lipat sa matinding kurbada, ano ang dapat gawin?

 1. Hinaan ang takbo bago makaabot sa kurbada
 2. Ilagay sa neutral ang kambyo habang tumatakbo sa kurbada
 3. Bilisan ang takbo hanggang matapos ang kurbada

9. Kung ang isang sasakyan ay nag uumpisang dumulas sa daan(kalye) ano ang dapat gawin ng nagmamaneho?

 1. Tapakan agad ang brake
 2. Hawakan ng primero mahigpit ang manibela at dahang-dahang ihinto ang sasakyan
 3. Iliko ang gulong laban o palayo sa direksyon ng pagdulas

10. Ang linyang tuloy tuloy ay nagsasaad na___________.

 1. Bawal lumusot sa kaliwa
 2. Bawal lumusot sa kanan
 3. Bawal at peligro lumusot makanan at makaliwa man tayo

11. Sa alin pang lugar o parte bawal pang lumusot o magobertake?

 1. Sa kalyeng pakurba
 2. Sa may riles ng tren at mga sangangdaan
 3. Sa kalyeng may tanda na “man working”
 4. Sa lahat ng lugar na nabanggit sa taas

12. Ang alituntunin ng ‘right of way’ ay:

 1. Magbigay ng karapatan sa drayber kung kalian siya nauuna at kung kalian siya magbibigay ng daan
 2. Hindi mahalaga at maaaring ipagwalang bahala
 3. Ligtas na pagitan sa sinusundang sasakyan

13. Dalawang sasakyang galling sa ‘right angle’ direksyon na sabay dumating sa kanto(intersection) na walang STOP o YIELD sign, alin ang may karapatang unang tumawid?

 1. Ang behikulong nasa kanan
 2. Ang behikulong nasa kaliwa
 3. Alin man sa kanila

14. May mga behikulo sa paligid ng rotunda at mayroon naming papasok o patungo sa rotunda, alin sa mga behikulo ang may ‘right way’ o dapat mauna?

 1. Ang behikulong papunta o papasok sa rotunda
 2. Ang behikulong nasa paligid o loob ng rotonda
 3. Wala

15. Kung papalit sa kanto na may senyas na YIELD, ano ang dapat gawin?

 1. Bilisan at piloting sumiksik sa trapiko
 2. Tigil o hinto at dahang – dahang tumuloy
 3. Bagalan ang takbo, huminto kung kinakailangan at magbigay sa ibang sasakyan

16. Kung sa kanto ay pula ang traffic lsignal light, ngunit ang puis ay pinatuloy ka, ano ang iyong gagawin?

 1. sabihin sa pulis na pula nag ilaw
 2. maghintay hanggang magberde ang ilaw
 3. sundin ang pulis at tumuloy agad

17. Ang pulang ilaw na patay sindi(flashing red light) sa kanto ay nangangahulugang

 1. Tigil o hinto, tumuloy lamang kung walang panganib
 2. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat
 3. Sira ang ilaw, tumuloy ng maingat

18. Ang nagmamaneho ay papalt sa kanto(intersection) at napansin na masikip at magusot na ‘traffic jam’ sa kanyang unahan, ano ang dapat niyang gawin?

 1. Sumunod na tutok sa sinusundang sasakyan
 2. Huminto sa kanto hanggang lumakad o gumalaw
 3. Bumusina para madaliang lumusot

19. Galling sa daang ‘ONE WAY’, sang lagusan ang sasakyang liliko sa kaliwa?

 1. Pinakamalpit sa kanan ang daan
 2. Maski saan basta senyas ng tama
 3. Sa kaliwa ng daan

20. Ang paggamit ng ilaw o kamay sa pagsenyas ay

 1. Bagay sa paggalang lamang
 2. Resposibilidad ng nagmamaneho
 3. Hindi kailangan sa araw

21. Anong mga dokumento ang dapat palaging dala sa pagmamaneho?

 1. Lisensya at insurance policy
 2. Insurance policy
 3. Lisensya, rehistro at resibo ng kabayaran ng  sasakyan

22. Ang senyas na nagpapahiwatig ng pinakamabilis na maaring takbo ng sasakyan ay

 1. Ang pinakamabilis na takbo sa anumang kundisyon
 2. Ang maaring takbo na bagay sa kundisyon ng daan o panahon
 3. Isang babala na huwag magpatakbo ng mbagal sa pinakamabilis na maaaring takbuhin

23. Kung kakaliwa o kakanan sa isang interseksyon , ilang metro dapat magbigay ng signal o senyas bago dumating sa naturang interseksyon?

 1. 30 metro
 2. 60 metro
 3. 90 metro

24. Kung nagmamaneho sa isang malapad na daan o highway na maraming lanes o daanan at gusto mong lumampas sa isang sasakyan, sang banda ka lulusot o lalampas?

 1. Kanan
 2. Kaliwa
 3. Gitna

25. Ang tamang ayos ng gulong ng behikulo o sasakyang nakaparada paharap sa pataas na daan ay:

 1. Gulong na nakaliko patungong bangketa
 2. Gulong nakadaretso o patuwid
 3. Gulong na nakaliko sa bangketa

Proceed to PART II of LTO Exam with Answers

BE UPDATED!

Sign up and be the first one to get notified on new updates from GovernmentPH.com about job opportunities, free seminars and trainings, scholarship, and government memorandum circulars.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*