Lupang Hinirang (National Anthem)

Lupang Hinirang (National Anthem)

1

Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo’y buhay. Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig, Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at […]